|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  USMERJENOST RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA K VREDNOTAM RASTOČE KNJIGE

  »Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase,
  za družino, za ožjo in širšo skupnost.«
  (dr. Janez Gabrijelčič)
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je pridružil projektu Rastoča knjiga: Abeceda odličnosti, mojstrstva  in etike. V Sloveniji imamo inovativni program »Rastoča knjiga«, ki predstavlja vizijo Slovenije in ima globoke korenine ter sporočilno vrednost za prihodnost, nastal na začetku novega tisočletja. Osnovna vrednota odličnosti in mojstrstva je večplastno znanje. Razmišljati in delati  je treba na  podlagi univerzalnih in poglobljenih znanj, katerih osnova in usmeritev je v iskanju in spodbujanju skupno dobrega, empatije, altruizma, strpnosti,  odgovornosti, humanizma. Le v povečevanju in poglabljanju znanja, ki temelji na ideji, filozofiji in etiki dobrega ter v njegovi aplikaciji v praksi, je prava pot, pričeta z »Rastočo knjigo«, ki kaže rezultate v spreminjanju miselnih vzorcev in načinov razmišljanja ter delovanja skozi »Abecedo  odličnosti, mojstrstva in etike.«  K izvirnemu vseslovenskemu programu »Rastoča knjiga« vstopa z vsemi enotami v vertikali tudi Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Kmetijsko šolo in biotehniško gimnazijo, Višjo strokovno šolo, Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Medpodjetniškim izobraževalnim centrom, Dijaškim in študentskim domom, Medpodjetniškim centrom, Razvojno - raziskovalnim inštitutom, Gostiščem na trgu, hišo kulinarike in turizma, Učilno okusov v Ljubljani, Šolsko zidanico na Trški gori in tako bomo dobili obogateno vizijo in strategijo razvoja te ustanove.
   
  Odličnosti, mojstrstva in etike se ne gradi samo na spoštovanju in uveljavljanju elementov, kot so odgovornost,  inovativnost, vztrajnost ali gorečnost, upoštevati je potrebno  tudi načelo celovitosti. Tako bomo z upoštevanjem vseh črk abecede prikazali veliko najpomembnejših gradnikov, ki krasijo celovito osebnost in prišli do pomembnega strateškega dokumenta, ki bo nakazoval kolektivno zavest ustanove in želeno rast dijakov in študentov do odgovornih državljanov Slovenije. Znanje, ki ga v teoriji in praksi odličnosti, mojstrstva in etike pojmujemo kot ključno dobro in vrednoto, moramo nenehno razširjati in poglabljati. Prav tako bomo postavili kip, ki bo simbolično opredeljeval pomen branja, razmišljanja, znanja, kulture, rasti. Dolgoročni cilj projekta je vzgajanje in izobraževanje dijakov in študentov v  aktivne in odgovorne občane, državljane ter razmišljujoče svetovljane. Želimo, da bi na področju pedagoškega in razvojno-raziskovalnega dela »ustvarili« kulturne, široko razgledane posameznike, ki bodo pokončne osebnosti, sposobne spopasti se z izzivi sedanjega in prihodnjega časa, ki bodo znali ustvarjalno sodelovati, umno razreševati spore, ki bodo razumeli, kako pomembne so vrednote krepitve dobrih medsebojnih odnosov, solidarnosti, strpnosti, poštenosti ali medsebojnega spoštovanja. Osrednji gibali projekta sta: Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega  zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost ter Nenehno povečuj in poglabljal svoje znanje in k temu vabi tudi svoje sodelavce. Predvidena »Rastoča knjiga Grm Novo  mesto« bo imela naslednje glavne namene in cilje:
   

  • Šole v sestavi ustanove Grm Novo mesto bodo s svojo »Rastočo knjigo« povečale svojo samozavest, istovetnost in razpoznavnost. Istočasno pa tudi motivirale vse zaposlene, dijake in študente, pedagoge in raziskovalce, da postanejo odgovorni nosilci bogate kulturne dediščine tudi vnaprej.
  • V posebni vitrini ali vitrinah, ki bodo postavljene na vidnem mestu, bomo imeli izbrane  ključne knjige, ki  bodo predstavljale dragotine dosedanjega razvoja. Vitrine bodo še posebej osvetljene, saj simbolizirajo energijo in moč, ki jo imajo knjige; vsako leto pa jih bomo oplemenitili z novimi dosežki. 
  • »Rastoča knjiga Grm Novo mesto« bo mesto navdiha in ustvarjalnosti. Zlasti mladi se bodo lahko ob bogati dediščini in  predvidenih ciljih navduševali in iskali moč in energijo za svojo nadaljnjo strokovno ter  življenjsko pot.  
  • »Rastoča knjiga Grm Novo mesto« bo odgovorno dejanje vodstva  šole,  ki mu ni vseeno, kaj se bo s Slovenijo, z  Novim mestom,  in šolami v sestavi  ustanove Grm Novo mesto dogajalo v prihodnje.
  • Je svojevrstna vizija in akcija, ki naj bi tudi našim zanamcem kazala pot. Je razpoznavno znamenje, posebna blagovna znamka, ki odpira nove vidike za uspešno prihodnost.
  • »Rastoča  knjiga Grm  Novo mesto« je  dobronamerna iniciativa, ki naj na poseben način poveže zaposlene, dijake in študente,  prebivalce KS Sevno in občine Novo mesto, ne glede na razlike med njimi. Prebudi naj radost ob nastajanju nečesa novega, dobrega, potrebnega, koristnega.
  • Je pot, ki vodi k odličnosti in mojstrstvu, k vzpodbujajočim odnosom in sožitju različnosti.