|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  ​USTANOVITEV RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  »Naše cilje lahko dosežemo samo s pomočjo načrta,
  v katerega moramo strastno verjeti,
  in na podlagi katerega moramo energično ravnati.
  Nobene druge poti do uspeha ni."
  (Stephen A. Brennan)

  Razvojno – raziskovalni inštitut GRM je bil ustanovljen 11. 3. 2010 na seji Sveta zavoda s  sklepom o njegovi ustanovitvi. Projekt ustanovitve inštituta je bil vključen v LIN 2010 in potrjen na Skupščini LAS DBK dne 25. 9. 2010. Junija 2010 je bila oddana vloga na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS). V vlogi smo zaprosili za registracijo Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM kot raziskovalne organizacije in s tem registracijo zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma kot raziskovalne inštitucije s šifro raziskovalne organizacije, vpisane v razvid pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prav tako smo zaprosili za registracijo raziskovalne skupine z imenom Razvojno – raziskovalni inštitut GRM in podelitev šifre razvojni skupini.
  9. 9. 2010 je bila vloga pozitivno obravnavana. S tem je zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pridobil šifro raziskovalne organizacije in se vpisal v razvid raziskovalnih organizacij na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prav tako je bila pridobljena vloga za registracijo raziskovalne skupine z nazivom Razvojno – raziskovalni inštitut GRM, kateri je bila podeljena šifra raziskovalne skupine. Predstojnica inštituta je izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, ki ima ustrezen raziskovalni naziv in šifro raziskovalca.
  Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je vpisala zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 3019. Znotraj zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je oblikovana raziskovalna skupina z imenom Razvojno-raziskovalni inštitut GRM vpisana v razvid raziskovalnih skupin pod številko 3019-001. Predstojnica raziskovalne skupine, izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, je vpisana v razvid raziskovalcev pod številko raziskovalca 36612.
  Razvojno – raziskovalni inštitut GRM je organiziran v okviru organizacijske enote Medpodjetniški izobraževalni center zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Za potrebe raziskovalnega, razvojnega in eksperimentalnega dela inštitut uporablja infrastrukturo zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, predvsem infrastrukturo Medpodjetniškega izobraževalnega centra in laboratorije posameznih šol znotraj zavoda. Organizacijska shema zavoda je podana v spodnji sliki.


  Slika: Organigram zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma z umeščenim inštitutom