|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  PREDSTAVITEV RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  »Prihodnost pripada tistim, ki vidijo možnosti, 
  še preden te postanejo očitne.»
  (John Sculley)
   
  Razvojno - raziskovalni inštitut GRM Novo mesto, ki deluje v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, je organiziran v sklopu Medpodjetniškega izobraževalnega centra in predstavlja stičišče strokovne in znanstvene misli, eksperimentalne dejavnosti ter napredne prakse iz področja biotehnike in turizma. Inštitut predstavlja stičišče vseh enot in zaposlenih na zavodu v obliki posameznih strokovnih in razvojnih centrov ter daje velik pomen kakovostnemu strokovno - izobraževalnemu procesu ter razvoju na področju biotehnike in turizma. Model razvoja temelji na dobrem načrtovanju, sodelovanju, trajnostni usmerjenosti, pozitivnemu odnosu do narave in medsebojnem spoštovanju z vseživljenjskim učenjem, kar je poleg spoštovanja zakonskih in strokovnih usmeritev tudi vodilo na poti k odličnosti – »Pot s srcem«, ki ga inštitut udejanja skozi soustvarjanje z različnimi deležniki iz širšega prostora. Pridelava hrane, varovanje okolja in narave, gostinstvo in turizem ter kakovost ponudbe so izzivi današnjega časa, katerih odgovore ne pričakujejo samo dijaki, študenti in njihove družine, pač pa celotno okolje. Inštitut preko Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki ima bogat poligon praktičnega izobraževanja in usposabljanja, vzpostavlja partnersko sodelovanje z namenom razvoja posameznih specifičnih raziskovalnih aktivnosti, sodelovanja na področju praktičnega izobraževanja, izdelave projektnih in diplomskih nalog za potrebe razvoja okolja in novega znanja. Na poligonu pestrega dogajanja mladi teoretično pridobljena znanja preizkušajo v praktičnih inovativnih učnih okoljih zavoda, in sicer v Podeželskem izobraževalnem centru v Novem mestu, v Gostišču na Trgu, Hiši kulinarike in turizma na Glavnem trgu v Novem mestu, v Butični tržnici v Novem mestu, v Šolski zidanici na Trški gori, v Učilni okusov v Ljubljani in drugje. Preko udejstvovanja na teh področjih mladi ob vodstvu strokovnih mentorjev razvijajo veščine in lahko pridobijo certifikat »Zaupanja vreden«, ki dokazuje njihovo usposobljenost na področju kompetenc, ki so iskane na trgu dela in kar jim posledično omogoča lažjo zaposlitev. Poleg odličnega usposabljanja je cilj inštituta tudi utrditi partnersko sodelovanje z deležniki v lokalnem, regionalnem in nacionalnem prostoru ter se usmeriti v sodelovanje z mednarodnim okoljem pri navezovanju novih partnerstev, saj želi inštitut postati prepoznaven in zanesljiv soustvarjalec v širšem prostoru, kar je v svojem obdobju delovanja od leta 2010 do danes že dokazal.

  Delovanje klasičnega institucionalnega sistema je bilo v preteklem obdobju nekoliko spremenjeno. Nikoli v človeški zgodovini se tako globaliziran svet ni tako sunkovito ustavil kot leta 2020. Na podlagi tega, kaj so posamezne države storile in kako so zaprle družbo ob izbruhu pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2) širših družbenih in globalnih razsežnosti je mogoče razumeti, brez česa država ne more delovati ter kakšne so njene prioritete. Razvodenel odnos do pandemije, ki je posledica nujnosti delovanja moderne družbe je pokazal predvsem različne poti prilagoditev, ki omogočajo ustrezno ohranitev družbe. Tako je turizem doživel največje negativne vplive, zato so dejavnost pri življenju ohranjale nacionalne spodbude, na drugi strani pa je kmetijstvo ostajalo nujna odprta dejavnost, ki pa je imela v Sloveniji celo predvideno strateško rešitev v primeru delovne nezmožnosti nosilca kmetijske dejavnosti iz razloga pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2). V času, ko se ukvarjamo z molekularno gastronomijo, ko z manipulacijo genskega materiala zagotavljamo boljši pridelek, ko z uporabo najnovejše tehnike in tehnologije zagotavljamo povečano učinkovitost kmetovanja, ne moremo mimo primarnega dejstva. Trenutna družba je nesposobna in nepripravljena na preživetje brez naravno pridelane hrane. 
   
  V tem pogledu tudi Razvojno-raziskovalni inštitut Grm Novo mesto nujno pomembno prispeva k razvoju novih znanj ter tehnologij, ki omogočajo in zagotavljajo prehransko varnost družbe. Na eni strani tako s svojim raziskovalnim delom spodbuja razvoj novih tehnik in tehnologij na področju pridelave in predelave hrane, na drugi strani pa daje ta znanja na razpolago v pedagoške procese znotraj institucionalnega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, kot tudi navzven. V tem pogledu je Razvojno-raziskovalni institut Grm Novo mesto pomemben dejavnik ustvarjanja in spodbujanja znanja tako v lokalnem,  nacionalnem kot tudi mednarodnem pogledu. Svoja delovanja primarno osredotoča na področja razvoja kmetijske tehnike in tehnologije ter izboljševanja postopkov pridelave in predelave hrane. Čeprav je zaradi prej omenjenih dejstev globalni turizem trenutno v razkroju, pa je lokalni turizem v kombinaciji s podeželskim turizmom v zadnjem obdobju dobil nov zagon, ki ga v svojem raziskovalno-razvojnem delu zajema tudi inštitut. Smo del globalnega sveta, medkulturnih dimenzij, inovativnosti, informacijske družbe in družbe znanja.
   
  V celoti gledano pa Razvojno-raziskovalni inštitut Grm Novo mesto teži k spodbujanju ohranjanja ter razvoja podeželja. Slednje je namreč ključnega pomena predvsem v slovenskem okviru, saj podeželje ne predstavlja zgolj prostor ekološke pridelave hrane, temveč ohranja tudi narodno samobitnost ter avtentičnost pokrajine, skupaj z značajem in kulturo njenih prebivalcev, kar daje Sloveniji izjemno kulturno pestrost, kot tudi preživitveno potrebno diverzifikacijo in omogoča avtohtono poselitev tega geografskega prostora tudi v obdobju, ki prihaja. Če hočemo ohraniti vitalen podeželski prostor in njegovo atraktivnost, moramo biti zavezani k tradiciji, hkrati pa ga narediti modernega in inovativnega, saj ob intenzivnih spremembah v prostoru, podnebju in družbi dobiva novo vlogo in pomen. Povečati je potrebno produktivnosti, ohranjati kulturno krajino ter njegovo avtentičnost in identiteto.
   
  Razvojno – raziskovalni inštitut se je s svojimi vsebinami in aktivnostmi močno vpel v zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter s povezovanjem vseh enot, z ustvarjanjem motiviranega poslovnega okolja ter širjenjem podjetniške in znanstvene misli skozi razvojne in aplikativne projektne vsebine, poleg neposrednega učnega in pedagoškega dela, predstavlja dodano vrednost v prostoru. Prav tako postaja stičišče osebnostnega in kariernega razvoja posameznika in njegovega napredovanja na poti k odličnosti in prostor motivacijskih, animacijskih in priložnosti polnih vsebin, ki jih lahko dobijo dijaki in študentje skozi proces izobraževanja v okviru zavoda, prav tako pa tudi zaposleni in soustvarjalci iz lokalnega, regionalnega in nacionalnega prostora. Načrti za delo v razvojnem-raziskovalnem inštitutu Grm so predstavljeni na naslednjih straneh.