|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  USTANOVITEV INŠTITUTA

  Razvojno – raziskovalni inštitut je bil ustanovljen 11.3.2010 na seji Sveta zavoda, kjer je bil sprejet sklep o ustanovitvi inštituta. Za vodjo inštituta je bil na isti seji Sveta zavoda imenovan dr. Jože Podgoršek. Projekt Inštitut je bil vključen tudi v LIN 2010 in potrjen na Skupščini LAS DBK dne 25.9.2010

   
  Junija 2010 je bila oddana vloga na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS). V vlogi smo zaprosili za registracijo Razvojno – raziskovalnega inštituta Grm kot raziskovalne organizacije in s tem registracijo zavoda Grm Novo mesto kot raziskovalne inštitucije s šifro raziskovalne organizacije, vpisane v razvid pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prav tako smo zaprosili za registracijo raziskovalne skupine z imenom Razvojno – raziskovalni inštitut Grm in podelitev šifre razvojni skupini. Kot vodja razvojne skupine in inštituta je bil predlagan dr. Jože Podgoršek, ki je pridobil ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec) v Valvazorjevem inštitutu v Krškem.
   
  V septembru (9.9.2010) je bila vloga pozitivno obravnavana. S tem je zavod Grm Novo mesto pridobil šifro raziskovalne organizacije in se je vpisal v razvid raziskovalnih organizacij na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prav tako je bila pozitivno rešena vloga za registracijo raziskovalne skupine z nazivom Razvojno – raziskovalni inštitut Grm, kateri je bila podeljena šifra raziskovalne skupine. Vodja inštituta je postal dr. Jože Podgoršek, ki je pridobil ustrezen raziskovalni naziv in šifro raziskovalca.
   
  Agencija za raziskovalno dejavnost RS je vpisala zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 3019. Znotraj zavoda Grm Novo mesto oblikovana raziskovalna skupina z imenom Razvojno-raziskovalni inštitut Grm je vpisana v razvid raziskovalnih skupin pod številko 3019-001. Vodja raziskovalne skupine, dr. Jože Podgoršek je vpisan v razvid raziskovalcev pod številko raziskovalca 33186.
   
  Razvojno – raziskovalni inštitut Grm (v nadaljevanju Inštitut) je organiziran v okviru organizacijske enote Medpodjetniški izobraževalni center zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Za potrebe raziskovalnega in razvojnega dela Inštitut uporablja infrastrukturo zavoda Grm Novo mesto, predvsem infrastrukturo Medpodjetniškega izobraževalnega centra in laboratorije posameznih šol znotraj zavoda. Organizacijska shema zavoda je podana v naslednji sliki. (Organigram zavoda grm Novo mesto z umeščenim Inštitutom.)

  slika: